Pytania i odpowiedzi

Co oznacza skrót CNC?

Computerized Numerical Control (Komputerowe Sterowanie Numeryczne)

Co to jest obrabiarka?

Obrabiarka to maszyna służąca do mechanicznej obróbki materiału sztywnego (np. metalu) w celu uzyskania określonych właściwości (np. wymiaru, kształtu).

Co to jest drążaka?

Drążarka to obrabiarka wykorzystująca zjawisko erozji do usuwania materiału w celu uzyskania skomplikowanych kształtów.

Co oznacza skrót EDM?

EDM to Electrical Discharge Machining (Obróbka Elektroerozyjna)

Co to znaczy obróbka materiału?

Obróbka to proces przetwarzania materiału nadając nowe cechy obrabianemu przedmiotowi wg założeń technologicznych tj. wymiary, gładkość, twardość. Do obróbki stosuje się obrabiarki.

Jakie są rodzaje obróbki?

Obróbki można podzielić na:

  • odlewnictwo (kształtowanie materiału przez formowanie)
  • obróbkę skrawaniem (obróbka mechaniczna)
  • obróbka skoncentrowanym strumieniem energii
  • obróbkę plastyczną
  • obróbka elektrochemiczna
  • obróbka chemiczna
  • obróbka cieplno-chemiczna
  • spajanie